Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft decowens.nl een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van decowens.nl.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van decowens.nl.
Alle getoonde informatie op decowens.nl wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Ondanks zorgvuldig beheer is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op decowens.nl zijn in euro's, incl. 21% BTW, onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.
De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Decowens.nl behoudt het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Hoewel Decowens.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Decowens.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verstuurd. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Decowens.nl. Deze zijn uitsluitend ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Decowens.nl. Hoewel Decowens.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Decowens.nl worden onderhouden wordt afgewezen.
Decowens.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein